دانلود پاورپوینت چگونه آموزشی مؤثر داشته باشیم - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت چگونه آموزشی مؤثر داشته باشیم - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت چگونه آموزشی مؤثر  داشته باشیم - 27 اسلاید

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

1- آموزش واقعه ای منفرد است §آموزش باید پیش از اجرا دقیقاً برنامه ریزی شود و بعد از اجرا نیز پیگیری و اقدامات پس از اجرا نیز باید برنامه ریزی شود .

2- برنامه آموزشی مفصل ، ضامن آموزش موفق است .

اگر مفصل ترین برنامه آموزشی دنیا را داشته باشید ، ولی ندانید که چگونه از آن به طور مؤثر بهره ببرید یا توان ضعیفی در انتقال مطالب داشته باشید شرکت کنندگان به موفقیت دوره به دید شک نگاه می کنند

3- یک مربی کارآمد ، آموزش اثربخش ارایه می کند .

لازمه ی آموزش موفق وجود مربی کارآمد است .

اگر یک مربی از مطالب آموزشی قدیمی استفاده کند چه اتفاقی می افتد ؟

4- وقتی که برنامه آموزشی مورد ارزیابی قرار گیرد ، آموزش پایان می یابد .

آیا می توان صرفاً بر این اساس که شرکت کنندگان از برنامه آموزشی لذت برده و احساس کنند که چیزی یاد گرفته اند موفقیت آموزشی را ارزیابی نمود ؟

 

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: