نمونه سوالات درس فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

نمونه سوالات درس فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

نمونه سوالات درس فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

رشته: مدیریت بازرگانی

کد درس: 1218545

تعداد نمونه سوالات :   7    ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

نیمسال دوم 97-96

نیمسال اول 97-96

نیمسال دوم 96-95

نیمسال اول 96-95

نیمسال تابستان 95

نیمسال دوم 95-94

نیمسال اول 95-94

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


خرید آنلاین